Ноён зууч 1950

Saturday, February 13, 2016


Хагас болон бүтэн автомат угаалгын машины засвар үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. 


Thursday, November 09, 2006

How to use web service on MS CRM

The Microsoft CRM SDK includes two Web services:

- CRM Web Service (CrmService.asmx)
- Metadata Web Service (MetadataService.asmx) гэсэн хоёр төрлийн Service Байдаг

CRM Web Service (CrmService.asmx)
Энэ Service MS CRM - ийн бүх entity болон attribute - уудыг агуулдаг. Үүнд custom /хөгжүүлэгчийн үүсгэсэн entity, attribute - ууд ч мөн багтана/
CrmService.asmx - ийг ихэнхдээ dynamic- аар entity үүсгэх, түүндээ мэдээлэл мэдээлэл оруулах гээд MS CRM дээр бүх л бизнесийн процессыг удирдахад ашиглаж байна доо.

Metadata Web Service (MetadataService.asmx)
харин энэ Service - ийг MSCRM - ийн metadata - д хандахад ашиглана.

Saturday, October 28, 2006

Ноён зууч 1950

Хэрэглэгчийн найдвартай түнш байгууллага