Ноён зууч 1950

Thursday, November 09, 2006

How to use web service on MS CRM

The Microsoft CRM SDK includes two Web services:

- CRM Web Service (CrmService.asmx)
- Metadata Web Service (MetadataService.asmx) гэсэн хоёр төрлийн Service Байдаг

CRM Web Service (CrmService.asmx)
Энэ Service MS CRM - ийн бүх entity болон attribute - уудыг агуулдаг. Үүнд custom /хөгжүүлэгчийн үүсгэсэн entity, attribute - ууд ч мөн багтана/
CrmService.asmx - ийг ихэнхдээ dynamic- аар entity үүсгэх, түүндээ мэдээлэл мэдээлэл оруулах гээд MS CRM дээр бүх л бизнесийн процессыг удирдахад ашиглаж байна доо.

Metadata Web Service (MetadataService.asmx)
харин энэ Service - ийг MSCRM - ийн metadata - д хандахад ашиглана.

Saturday, October 28, 2006

Ноён зууч 1950

Хэрэглэгчийн найдвартай түнш байгууллага